Belangrijke wijzigingen in de GGZ

15 december 2013

Vanaf 2014 gaan er grote veranderingen plaatsvinden in de eerstelijns psychologische zorg. De belangrijkste wijziging is dat er vanaf januari 2014 wordt vergoed per behandeling in plaats van per gesprek. Een andere belangrijke verandering is dat u geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen. U zult als cliënt in de eerstelijns psychologische zorg veel van deze wijzigingen merken.

De naam verandert

De eerstelijnspsychologische zorg wordt ondergebracht bij Generalistische basis GGZ.

Een verwijsbrief blijft belangrijk

U wordt door de huisarts verwezen naar de BG GGZ. als u niet door de huisarts wordt verwezen, maar u wilt toch gesprekken, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Vergeet dus niet uw verwijsbrief mee te nemen naar uw psycholoog!

Een diagnose wordt nog belangrijker

De huisarts zal moeten inschatten of u al dan niet een diagnose op psychisch gebied heeft. Denk hierbij aan depressie of een angststoornis. Het gaat hier om een voorlopige diagnose, die uiteindelijk door een psycholoog bevestigd (of ontkracht) moet worden. Wanneer een intensievere behandeling nodig is dan volgt een nieuw verwijsbriefje van de huisarts met daarop de daarbij behorende behandeling en de handtekening van de huisarts. Mocht de behandeling van uw klachten niet vergoed worden dan zult u dit zelf moeten betalen of u wordt terugverwezen naar uw huisarts.

Vijf, acht of tien gesprekken

Komt u door uw diagnose wel in aanmerking voor vergoeding, dan moeten we als therapeut kiezen welke behandeling u nodig hebt. Zorgzwaarte wordt dat genoemd. Er zijn vier mogelijkheden: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. U kunt hierbij denken aan gemiddeld 5, 8 of 10 gesprekken.

Wanneer wordt de hulp niet vergoed?

Als u een psychische diagnose heeft uit de lijst van door minister Schippers bepaalde diagnoses waarbij mensen in aanmerking komen voor vergoeding dan zal uw ziektekostenverzekering de behandeling betalen. Heeft u echter een diagnose die niet in deze lijst voorkomt, zoals relatieproblematiek, een aanpassingsstoornis of een onduidelijke (NAO) diagnose, dan zult u de behandeling zelf moeten betalen. Hier zijn echter ook nog verschillen tussen zorgverzekeraars. En in het aanvullend pakket kan er mogelijk weer meer worden vergoed.

Gezond en toch gesprekken?

Als u gesprekken met een psycholoog wilt die niet onder de voorwaarden voor vergoede zorg vallen, dan bent u alsnog van harte welkom. U kunt de behandeling dan gewoon zelf betalen.

Privacy statement / AVG